انواع آجر فشاری |۰۹۱۳۹۷۴۱۳۳۶

انواع آجر فشاری آجرهای فشرده مناسب برای تمام کارهای ساختمانی مانند چینی (دیوارهای پرسلن، دیوارهای نگهدارنده و تیغه های چینی)، و برای استفاده در چند قوس و غیره مناسب هستند. سطوح این نوع آجر کاملا ناهموار هستند و به همین دلیل آجرهای آجر شناخته می شوند. در نتیجه، دیوار با این آجر چینی گری نامیده اطلاعت بیشتر دربارهانواع آجر فشاری |۰۹۱۳۹۷۴۱۳۳۶[…]